Herroepingsrecht – Zichttermijn

U heeft het recht om binnen 14 dagen (zichttermijn) zonder opgave van reden de gekochte producten naar ons retour te sturen. Voordat u producten terugstuurt naar ons dient u eerst contact met ons op te nemen met Eurotc of via ons contact formulier o.v.v. uw ordernummer.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.